1.  บริษัท พีบี ออโต้ดอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 4/87 ถ. มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 02-8145897-8  แฟกซ์ 02-8145879 (auto) /081-6941591/ 062-6291591
Email:
service@pbautodoor.com Website: www.pbautodoor.com และ www.penebrick.com 

PB Autodoor Co., Ltd. (Head Office) No. 4/87  Machareon Rd., Nongkhaem Sub-District, Nongkhaem District 
Bangkok 10160 Thailand Tel : 02-8145897-8 Fax: 02-8145879 Mobile: 081-6941591  / 062-6291591

Email: service@pbautodoor.com Website: www.pbautodoor.com และ www.penebrick.com 

2. บริษัท พีบี ออโต้ดอร์ จำกัด (สาขา 01) เลขที่ 198/7 หมู่ 7 ซ. เพิ่มทรัพย์ ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130 
โทร 02-8145897-8  แฟกซ์ 02-8145879 (auto) /081-6941591 / 062-6291591
Email: service@pbautodoor.com Website: www.pbautodoor.com และ www.penebrick.com 

PB Autodoor Co., Ltd. ( Branch 01) No. 198/7 M.7 Soi Peurmsab T. Aomnoi A. Kratumban Samutsakhorn 74130 
Tel: 02-8145897-8 Fax: 028145879 auto Mobile: 081-6941591 / 062-6291591
Email: service@pbautodoor.com Website: www.pbautodoor.com และ www.penebrick.com